Genel Kurul Duyurusu

Logo-yesil-arkaplan

Konu: 1. Olağanüstü Genel Kurul

Sayın İlgili,

Yaşamdan Yana Derneği 1. Olağanüstü Genel Kurulu 24 Nisan 2022 Pazar günü saat 13:00’te Dernek Merkezinde (Seyrantepe Mah. Başçavuş Sokak 3/C Çankaya Ankara) toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamaması durumda 30 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 13:00’te Dernek Merkezinde (Seyrantepe Mah. Başçavuş Sokak 3/C Çankaya Ankara) çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır. Dernekler Yasası gereği vekaleten oy kullanılmadığını bilgilerinize sunarız.

Saygılarımla

Yaşamdan Yana Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Nilgün Engin

Genel Kurul Gündemi:

1. Tüzük değişikliği (yapılabilecek faaliyetlerin düzenlenmesi)

2. Dernek olarak burs verilmesi ve bu hususta alınacak kararlar

3. Av ihalelerine taraf olma ile ilgili hususlar

4. Süt reklamlarına ilişkin dava açmak ile ilgili hususlar

5. Dernek politikaları ile ilgili hususlar

6. Gündeme getirilmesi istenen diğer konular

Leave a Reply

Your email address will not be published.