Sokakta Yaşayan Köpekler Nedeniyle Hayatınızı Kaybetme Riskiniz Ne Kadar?

Köpek ve insan

Son zamanlarda Türkiye’de sokak hayvanlarına karşı tepkilerin arttığına şahit olmaktayız. Sokak hayvanlarına yönelik şiddet ve ihmalkarlık maalesef her geçen gün artarak devam etmekte.

Özellikle son günlerde gündem olan sokak hayvanları için yasa tasarısı hazırlanması, bu konunun ciddiyetini gözler önüne sermektedir.

Sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmak, onların haklarını korumak ve onlara yardım etmek hepimizin sorumluluğudur. Sokak hayvanları da bizim gibi birer canlıdır ve onların da yaşama hakkı ve huzurlu bir yaşam sürme hakkı vardır.

Sokak hayvanlarına karşı yapılacak olan yasal düzenlemeler ve toplumsal duyarlılık, onların haklarının korunmasına ve onların yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlayacak düzlemde olmalıdır.

Bu konuda hepimizin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi önemlidir. Sokak hayvanlarına karşı yapılan saldırıların önüne geçmek ve onların haklarını korumak için el birliğiyle çalışmalıyız.


Kaynak:

📍Silahlı Şiddet: Umut Vakfı, Türkiye Silahlı Şiddet Haritası 2022 Raporu
📍Boğulma: Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
📍Aşırı Sıcak: Çulpan HC, Şahin Ü, Can G. A Step to Develop Heat-Health Action Plan: Assessing Heat Waves’ Impacts on Mortality. Atmosphere. 2022; 13(12):2126. https://doi.org/10.3390/atmos13122126
📍Trafik Kazaları: TÜİK, 16 Mayıs 2024, Sayı: 53479
📍İş Kazaları: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, İş Cinayetleri Raporları
📍Köpek Saldırıları Kaynaklı: Kriter Aylık Siyaset Toplum ve Ekonomi Dergisi, Kriter Ocak 2024 / Yıl 8, Sayı 86

Leave a Reply

Your email address will not be published.