Didim VegFest 2023 Rıza Beyanı

Didim VegFest 2023 Rıza Beyanı

28-29-30 Nisan Vegfest’23 Etkinliği Katılımcısı Kişilere Ait Rıza Beyanı

Tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını,

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı,

Yaşamdan Yana Derneği’ne burada vereceğim kişisel verilerimi tamamen özgür irademle herhangi bir etki altında kalmaksızın verdiğimi,

Yaşamdan Yana Derneği ile paylaştığım kişisel verilerimin, KVKK ve sair mevzuata ilişkin hükümlere tâbi olduğunu ve Yaşamdan Yana Derneği Tarafından mevzuat kapsamında tam ve açık bir şekilde bilgilendirildiğimi,

İş burada belirtilen kişisel verilerimin Yaşamdan Yana Derneği ve Aydınlatma Metninde anılan gerçek ve tüzel kişiler tarafından işlenmesine,

Gerekli olduğu kadarıyla organizatör, destekçi, paydaşlar, dernek yöneticileri ile paylaşılmasına,

Tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Leave a Reply

Your email address will not be published.